Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Milan Varchola Riaditeľ
zssmscirc@azet.sk
 
 
Mgr. Ľuboš Čajko Zástupca
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
luboc@azet.sk
 
 
Jaroslava Gomoľáková Zástupkyňa
jaroslava.gomolakova@gmail.com
 
 
Mgr. Marek Baran Učiteľ
baranokmarek@gmail.com
 
 
Mgr. Nadežda Belancová Triedna učiteľka: 5.B
Vedie krúžok: Práca s hlinou
nadabelancova@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Čerkalová Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Vrabček
cerkalovav@centrum.sk
 
 
Bc. Andrea Didiková Učiteľka
didikova.andrea@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Koscelníková Triedna učiteľka: 0.A
Vedie krúžok: Vševedko
gomolakova.anna@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Kovalčíková Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Bocianik
kovalcikovagabriela7@gmail.com
 
 
Ing. Jaroslav Lichvár Triedny učiteľ: 4.B
Vedie krúžok: Počítačový
lichvarj@centrum.sk
 
 
Mgr. Ján Makaj Učiteľ
sava46@gmaiil.com
 
 
Mgr. Anna Plavčanová Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Hra a tanec
anna.duranikova@gmail.com
 
 
Bc. Terézia Popovcová Učiteľka
terezia.popovcova@gmail.com
 
 
Mgr. Paulína Randlová Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Športový krúžok
paula.randlova@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Repková Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
alena68@post.sk
 
 
Mgr. Iveta Šimová Učiteľka
iveta.simova184@centrum.sk
 
 
Mária Varcholová Učiteľka
maja.varchol@azet.sk
 
 
Mgr. Marianna Varcholová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Tatiana Varcholová Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Vlastivedný
tvarch@azet.sk
 
 
Mgr. Alena Ženčuchová Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Múdra sova
zalena@centrum.sk

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čirč
  06542 Čirč 71, okres Stará Ľubovňa
 • +421905322756 - riaditeľ školy
  +421524928131 - pevná linka ZŠ
  +421911502264 - mobilná linka ZŠ
  +421524928117 - pevná linka MŠ

  +421903441948 - školská jedáleň ZŠ s MŠ

  +421911893868 - ekonomické oddelenie

Fotogaléria