Navigácia

O škole

Profil školy

    Zameranie školy: uplatňovanie informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní. Žiaci sa niektoré predmety učia v multimediálnej a odbornej učebni výpočtovej techniky.

Škola je aj zapojená do projektov:

1. Chránená dielňa

2. PRINED pre MŠ

3. AMV - Aktivizujúce metódy vo výchove

4. Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

5. Projekt cez UPSVaR - § 50j

6. Základná škola - Čirč, modernizácia a zníženie energetickej náročnosti

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čirč
  06542 Čirč 71, okres Stará Ľubovňa
 • +421905322756 - riaditeľ školy
  +421524928131 - pevná linka ZŠ
  +421911502264 - mobilná linka ZŠ
  +421524928117 - pevná linka MŠ

  +421903441948 - školská jedáleň ZŠ s MŠ

  +421911893868 - ekonomické oddelenie

Fotogaléria