Navigácia

Školská jedáleň

Všeobecné pokyny

Telefónny kontakt: 0903441948      052/4928131

        Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ v Čirči, na základe rozhodnutia MŠ SR o nadobudnutí účinnosti zákona č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní postupuje podľa finančného pásma pri stanovení ceny za 1 obed.
Hodnota obedov:

Tabuľka č.1: pre školské stravovanie detí a žiakov

Kategória/ veková kategória

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Výška poplatku v:

MŠ denné

(stravníci od 2-6 rokov)

0,26

0,64

0,22

1,12

Základná škola

(stravníci od 6-11 rokov)

 

0,95

 

0,95

Základná škola

(stravníci od 11-15 rokov)

 

1,01

 

1,01

 

 

Tabuľka č.2: pre školské stravovanie - pre dospelých stravníkov

Kategória/veková kategória

Potraviny

Réžia

Spolu

Výška poplatku v:

Dospelí stravníci

1,12

2.38

3,50

Dôchodcovia, ZŤP osoby(obec prispieva 1€ na réžiu)

1,12

0,68

1,80

 


 • V jedálni sa podáva denne jedno hlavné jedlo, polievka a ku každému jedlu aj pohár s nápojom.
  Obedy sa vydávajú od 11:30 do 13:30.
  Šeky za obedy sa vydávajú vždy 1. a 2. deň v mesiaci na daný mesiac.
  Uhradiť šek je nutné do 10.-tého v mesiaci. Vždy sa hradia vopred. Každá omeškaná platba sa dá dohodnúť s vedúcou školskej jedálne.
  Prihlásiť a odhlásiť sa z obeda na daný deň je možné len do 8.00 hodiny ráno. Po tejto hodine prijímame odhlášky a prihlášky už iba na nasledujúce dni u vedúcej ŠJ osobne alebo telefonicky.

          V našej školskej jedálni sa stravuje 166 stravníkov, ktorí sú rozdelení do štyroch kategórií:  

32 detí MŠ, 76 žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ, 27 žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ zo špeciálnych tried a 31 zamestnancov.


        Zdravú a vyváženú stravu v školskej jedálni pripravujú tri kuchárky, z ktorých jedna denne tri krát preváža, rozdáva stravu deťom a zamestnancom materskej školy a vykonáva všetky ostatné práce, ktoré je potrebné vykonať na danom pracovisku. Prácu v školskej jedálni riadi vedúca  ŠJ, podľa prísneho hygienického režimu HACCP.
       Celospoločenský vývoj, zrýchlený životný štýl, nové výživové trendy v oblasti stravovania a požiadavky na zabezpečenie zdravej výživy detí si v praxi vyžiadali aktualizáciu materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie v Slovenskej republike (ďalej len MSN), ktoré boli vydané v roku 1992 a 2003, tvorbu nových MSN a spracovanie receptúr, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé regióny Slovenska.
       Predložený register MSN tvorí 996 MSN, ktoré sú usporiadané do 24 pokrmových skupín s technologickými postupmi prípravy pokrmov, nápojov a prepočtom odporúčaných výživových dávok (OVD) podľa vekových kategórií stravníkov.


        K zvýšeniu kvality života, zachovaniu, podpore zdravia i pocitu pohody prispieva aj správna výživa. Zamysleli sme sa už nad tým, čo dávate deťom denne na stôl? Žijeme v uponáhľanom svete, kde nemáme čas na to, aby sme večer vyvárali, keď sa musíme učiť s deťmi, upratovať, vyprať, vyžehliť a milo sa tváriť k členom rodiny.
       Pripravíme len niečo rýchle. Dajme si ruku na srdce a priznajme si, čo je to „niečo rýchle?“, studená večera, krupicová kaša, pizza, špagety, instantná polievka, vyprážaný syr, hranolky a tatárska omáčka... Áno sú to pokrmy, ktoré naše deti priam zbožňujú. Ale sú i zdravé pri častej konzumácii? Ak nechodí dieťa do školskej jedálne, tak je to až alarmujúce, čo prijíma počas dňa jeho organizmus. Dlhoročné skúsenosti nás zamestnancov školskej jedálne sú prekvapujúce. Deti nepoznajú a nejedia zeleninu, ryby, mlieko. Majú panický strach zo zelenej farby v pokrmoch (napr. špenát, paprika, kel...). Prečo je toľko obéznych detí, veľké rady stoja u ortopédov, na onkológii, neurológii i praktických lekárov.


        Školské stravovanie je na to ideálna forma. So správnym stravovaním je nutné začať už od útleho detstva, kedy sa okrem iného fixujú aj stravovacie návyky. Význam školského stravovania treba vidieť v širšom kontexte a treba vidieť konečný cieľ. Je ním zdravá budúca generácia. Ak správne pochopíme zámer školskej jedálne, ktorá sa usiluje nie len o správnu skladbu stravy, ale aj o vytváranie správnych návykov, dáme jej prednosť pred stereotypnými desiatami a rýchlym občerstvením. Správna výživa je jeden veľmi dôležitý prvok formujúci zdravie našich detí. Výživa detí nie je len zmenšená porcia dospelého človeka. Má svoje špecifiká, ktoré musíme pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektovať. Aby sa dieťa správne vyvíjalo, musí byť strava energeticky primeraná a musí obsahovať potrebné živiny. Často sa zabúda na skutočnosť, že účasť na vyučovaní v škole, stála pozornosť a aktívna spolupráca kladie na dieťa tiež zvýšené nároky. Nielen po stránke psychickej, ale aj na kvalitu   a stravovací režim.


     Všeobecne platí, že stačí dodržiavať 10 pravidiel:

 1. Jesť pestro, ale nie veľa
 2. Jesť menej potravín s vysokým obsahom tuku
 3. Koreniť, ale nie soliť /koreniť bylinkami/
 4. Jesť menej sladkostí
 5. Jesť viac celozrnných výrobkov
 6. Jesť viac ovocia a zeleniny
 7. Jesť viac rastlinných bielkovín
 8. Piť veľa nesladených tekutín
 9. Jesť často ale v malých dávkach
 10. Šetrne pripravovať pokrmy skôr dusením, pečením alebo na pare a nie vyprážaním.


      Chceme naučiť deti správne sa stravovať, môžeme ich ochrániť pred mnohými chorobami nielen v detstve, ale aj v dospelosti. Naším kritériom je kvalita, výdatnosť a zlepšenie zdravia.

          Riadime sa heslom od Alberta Einsteina: „Hodnota človeka nie je v tom čo urobil pre seba, ale pre iných“.

 

                                                                                                                                         Veronika Hrabčáková, vedúca ŠJ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čirč
  06542 Čirč 71, okres Stará Ľubovňa
 • +421905322756 - riaditeľ školy
  +421524928131 - pevná linka ZŠ
  +421911502264 - mobilná linka ZŠ
  +421524928117 - pevná linka MŠ

  +421903441948 - školská jedáleň ZŠ s MŠ

  +421911893868 - ekonomické oddelenie

Fotogaléria